گالری | (Tehran)

photo_2018-01-27_15-48-42
گالری نگاه هموار کشف استعدادهای جوان  و حمایت از استادید بزرگ هنر ایران را  از اهداف کاری خود می‌داند. و سعی دارد در شناساندن هنر  ایرانیان به دیگر کشور‌ها نیز گام بردارد.

Sadegh Adham