نمایشگاهها | (Exhibitions)

نمایشگاه “واریاسیون ذهنی”

۲ بهمن تا ۱۴ بهمن ۹۳ آثار (مریم مجتهدی مقدم ، مریم حسینی، ستوده پیله وری، بیتا علی آبادی، افسانه مظفر نژاد، عباس تیماره،سهیلا پولادزاده،عالیا عابدینی،تینا باطنی،مریم قادری،یلدا ابراهیمی،حمید زارع ، الهه شیرزاد ، فرزانه رضویان زاده ، آزاده عمادی ، غزاله نسودی، آیدا میرزایی)       ... ادامه مطلب

نمایشگاه آثار برگزیده هنر ایران

۱۸ دی تا ۳۰ دی ۹۳ آثار (رضا یار احمدی ، منوچهر نیازی ، مصطفی دشتی ، سیراک ملکونیان ، منوچهر معتبر ، گیتی سیف ، ژازه طباطباییی ، بهمن محصص ، اردشیر محصص ، محمود سبزی ، عین الدین صادق زاده ، علی شیرازی ، غلامحسین نامی ، منوچهر صفرزاده ) ... ادامه مطلب

masterpieces