علی مقدم حیدری

متولد ۱۳۶۴.۲.۲۸
فارغ التحصیل انجمن خوشنویسان ایران
لیسانس گرافیک از دانشگاه هنر و معماری
تدریس خوشنویسی در اموزشگاه‌های هنری و اموزش و پرورش
برپایی نمایشگاه گروهی سالن اجلاس سران تهران ۱۳۷۹
برپایی نمایشگاه گروهی گالری شبنم تهران ۱۳۸۴
برپایی نمایشگاه گروهی ژاپن و عربستان ۱۳۸۵
شرکت در نمایشگاه هفته خوشنویسی تهران ۱۳۸۶
شرکت در نمایشگاه هنرمندان معاصر فرهنگسرای نیاوران ۱۳۸۷
نفر برگزیده در نمایشگاه قران تهران ۱۳۸۹
شرکت در نمایشگاه فرم و فضا در خط فارسی گالری ویـژه ۱۳۹۰
شرکت در نمایشگاه گروهی در دانشگاه گرجستان ۱۳۹۰
امریکا ۱۳۹۱artist portfolio چاپ اثر در مجله
برپایی نمایشگاه انفرادی گالری احسان ۱۳۹۱
شرکت در اکسپو تهران۱۳۹۱

برپایی نمایشگاه انفرادی گالری نگاه ۱۳۹۲

       2 5-6 2-9 4  

masterpieces