یعقوب عمامه پیچ

متولد ۱۳۲۵ در تبریز. وی در سال ۱۳۵۶ در رشته نقاشی فارغ التحصیل شد.
فعالیت او تدریس و طراحی در دانشگاه آزاد ، دانشگاه هنر و معماری است.
یعقوب عمامه پیچ در دوسالانه‌های مختلف مقام آورده و آثارش در نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی به
نمایش گذاشته شده است.

Ammamehpich 05

masterpieces