نمایشگاه گروهی نقاشی “گروه هشت”

۱۳ شهریور تا ۲۴ شهریور ۹۳

آثار (بنفشه احمدزاده ، عطیه سهرابی ، مرجان ثابتی ، هدی حدادی ، روشنک درخشانی ، عطیه مرکزی ، مانلی منوچهری ، مرجان وفاییان)

 

IMG_3677

IMG_3692

 

 

masterpieces