ژازه طباطبایی

ژازه طباطبایی (تباتبایی)، نقاش، مجسمه ساز، شاعر و نمایشنامه نویس ایرانی در سال ۱۳۰۹ در تهران متولد شد. او را به همراه چند تن از هنرمندان معاصر،از پیشگامان مکتب سقاخانه در ایران میدانند.
اسم شناسنامه ای او سیدعلی طباطبایی بود، اما او نام هنری «ژازه» را برای خود برگزید. او آثارش را با نام «تباتبایی» امضا میکرد.

از مهمترین کارهای ژازه در دوران فعالیت هنریاش، راه اندازی اولین نگارخانه ایرانی بود. او این نگارخانه را در سال ۱۳۳۴ با عنوان «هنر جدید» تاسیس کرد

وی در ۲۰ بهمن ۱۳۸۶ در بیمارستان آتیه تهران درگذشت.

masterpieces