نمایشگاه “واریاسیون ذهنی”

۲ بهمن تا ۱۴ بهمن ۹۳

آثار (مریم مجتهدی مقدم ، مریم حسینی، ستوده پیله وری، بیتا علی آبادی، افسانه مظفر نژاد، عباس تیماره،سهیلا پولادزاده،عالیا عابدینی،تینا باطنی،مریم قادری،یلدا ابراهیمی،حمید زارع ، الهه شیرزاد ، فرزانه رضویان زاده ، آزاده عمادی ، غزاله نسودی، آیدا میرزایی)

 

IMG_4364

IMG_4342

 

 

masterpieces