هادی روشن ضمیر

متولد ۱۰ شهریور ۱۳۵۱( بجنورد) ،

در ۱۳ سالگی خوشنویسی سنتی را فرا گرفت و از سال ۷۰ نیز در تهران زیر نظر اساتید به نامی‌چون شیرازی و امیرخانی خوشنویسی را جدی تر دنبال کرد و به دنبال آن از انجمن خوشنویسان درجه ممتازی را دریافت کرد.

او از اوایل دهه ۸۰ به هنر نقاشیخط علاقمند و به این هنر روی آورد. تاکنون نیز ۱۶ گالری انفرادی در کشور برگزار کرده است که می‌توان به گالری سعد آباد، شمس، ساربان و پردیس ملت اشاره کرد.

فعالیت‌های هنری این هنرمند بجنوردی محدود به داخل کشور نشده است و علاوه بر نمایشگاه‌های داخلی تاکنون دو نمایشگاه بین المللی در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۲ در جاکارتای اندونزی و قطر برگزار کرده است

     

masterpieces