نوذر اسمعیلی

نوذر اسمعیلی،متولد فروردین ۱۳۵۰،تهران.لیسانس میکروبیولوژی از دانشگاه تهران.

۱ سال طراحی و نقاشی را به طور اکادمیک دنبال کرده و سپس به کار کلاژ انتزاعی به صورت خوداموخته به صورت جدی پرداخته،از حدود سال ۱۳۸۲.دو کتاب داستان بزرگسال خودش را هم تصویرسازی کرده است:morning mirror(آیینه ی صبح)انگلستان۲۰۱۳،

یاد باد یاد گردباد۱۳۹۲ تهران.

masterpieces