نمایشگاه گروهی نقاشی (گروه پیکان) با عنوان “امید”

نمایشگاه گروهی نقاشی

 

۶ اسفند ۱۴۰۰ – ۱۸ اسفند ۱۴۰۰

 

 

 

 

علیرضا آدم بکان، بنفشه احمد زاده، حجت امانی، سعید امدادیان، میثم ثمررخی، علیرضا جوادی، حجت حسینی،سمیرا حمزه زاده، شیرین درودیان

الهه رئیس دانا، مریم زحت کش، علی زعیم، سپهر سهامی‌فرد، ندا شاه حسینی، پگاه صمیمی، ناهید ضامنی، هونیا عباسی، سعید عبدالباقی

محمد‌هادی فدوی، سپیده قائم مقام، فخرالدین کاکاوند، فریده لواسانی، رضا مزروعی، محمد مستان دهی، مریم مقدم، رزیتا موسوی، کورش مومنی

شهلا مهاجری، یاسر میرزانی پور،رضا هدایت

masterpieces