نمایشگاه گروهی نقاشی کودکان

این نمایشگاه به مناسبت روز جهانی کودکان مبتلا به سرطان و در جهت حمایت از کودکان مبتلا به سرطان موسسه محک برگزار شد.

اول و دوم و سوم اسفند ماه ۱۳۹۲ در گالری نگاه پلاس.

mushrooms under the tree.  Children drawing.

masterpieces