نمایشگاه گروهی نقاشی پیشکسوتان

این نمایشگاه از تاریخ ۵ آذر ماه ۱۴۰۰ تا ۱۷ آذرماه ۱۴۰۰ ادامه دارد.

 

 

 

 

هنرمندان:

آیدین آغداشلو، فریدون آو، محمد احصایی، ناصر اویسی، هوشنگ پزشک نیا، صادق تبریزی، محمدعلی ترقی جاه، رضا درخشانی، جلال شباهنگی،

علی اکبر صادقی، علی اکبر صنعتی، ژازه طباطبایی، طلیعه کامران، علی گلستانه، فریده لاشایی، رضا مافی، حسین محجوبی، منوچهر نیازی و….

 

 

 

masterpieces