نمایشگاه گروهی نقاشی “نقاط اتفاقی”

از ۱۲ شهریور تا ۲۴ شهریور ۱۳۹۴

آثار : الناز رحیم دباغ ، مینا سنگرگیر ، هدیه شریف زاده ، هونیا عباسی ، بیتا علی آبادی ، مریم قادری

توضیحات نمایشگاه:

چه چیز از این نقش بر انگاره ما می‌نشیند؟
نه تمنای لاهوت در کار است و نه استعلای ناسوت…نه شدنی رویایی و نه شکوهی منتظر،بلکه تنها “بودن” در نقش خویش است که پذیرش ساده ایام را انکشافی درونی در پرتاب خواست‌های وجودی می‌کند و رویا و سادگی را درهم می‌آمیزد تا خیرگی نگاه برخواسته از خودپویی زمانمند را با نقش درآویزد.این همان تامل زیباشناختی است که  نگاه را در ساحت حضور پر معنا می‌سازد و از مبدا “همان بودگی” به حرکتی در رویا همساز می‌گرداند اما نه رویایی که تحقق یابد بلکه آنی است که در پیکره هستی ما حضور دارد.رویایی که از نگاه بی انتظار مادربزرگ گرفته تا حضوری ناپویا در باغ عدن جلوه  می‌کند.

“معین  کمالی”

 IMG_5385

IMG_5364

 

 

masterpieces