نمایشگاه گروهی عکاسی “فلانور”

اسحاق آقایی . کاوه افرایی . جمشید بایرامی‌. بابک برزویه . جاوید تفضلی . امیر علی جوادیان . مرضیه خرسند . سعید دستوری . مجید دوخته چی زاده . پرهام دیده ور . مهدی روحبخش . مسعود زنده روح کرمانی . مزدک سپانلو . مجید سعیدی . نادر سماواتی . آیین شاهرودی . افشین شاهرودی . محمد رضا شریف زاده . آیتای شکیبا فر . سیف ا… صمدیان . کیارنگ علایی . حسن غفاری . محمد فرنود . مهدی منعم . امین نظری . ساعد نیک ذات . آلفرد یعقوب زاده .

 

افتتاحیه: ۲۶ دی ماه ۹۹

اختتامیه: ۱۵ بهمن ماه ۹۹

 

 

 

 

 

masterpieces