نمایشگاه گروهی عکاسی با عنوان نور

نور عنوان نمایشگاه گروهی عکاسی است که به کوشش روزبه مشهدی زاده از ۱۶ مهرماه تا ۳ آبان ماه در گالری نگاه بر پا است. این نمایشگاه با موضوع نور وبه یاد افشون برگزار شده است.

masterpieces