نمایشگاه گروهی عکاسی “اسناد زندگی ۲”

نمایشگاه گروهی عکس “اسناد زندگی ۲”

به کوشش نازلی عباسی

نگار آقا علی طاری_اسحاق آقایی_ کاوه افرایی_الناز امینی_امیر بدر عظیمی_بابک برزویه_پوریا ترابی_جاوید تفضلی_شهروز حیدری_ امین رحمانی _احسان رفعتی _مهران سبز قبایی _علی سراج_ مهدی سروری _آیین شاهرودی _ آیتای شکیبافر _‌هادی صمدی _امیر عبیداوی _ابراهیم عرب بیگی _محمد باقر عسکر پور _سعید فداییان _مهدی قنواتی _محسن کابلی _پریسا محسنی _امین نظری

افتتاحیه: ۲۰ تیر ۱۳۹۹

ساعت ۱۶ تا ۲۱

اختتامیه: ۱ مرداد ۱۳۹۹

بازدید همه روزه به جز دوشنبه‌ها

LIFE DOCUMENS 2

Photo Group Exhibition

Curator: Nazli Abbasi

Opening: 10 Jul 2020

From 16:00 _ 21:00

End: 22 Jul 2020

Visiting Hours: Daily 11:00_ 19:00

Except Monday

masterpieces