گالری نگاه

نمایشگاه گروهی خطنقاشی

خطنقاشی‌های‌هادی روشن ضمیر , الهیار خوشبختی , علیرضا سعادتمند و افسانه تائبی در گالری نگاه