نمایشگاه گروهی خطنقاشی

خطنقاشی‌های‌هادی روشن ضمیر , الهیار خوشبختی , علیرضا سعادتمند و افسانه تائبی در گالری نگاه

 

 

 

masterpieces