نمایشگاه گروهی برجستگان هنر ایران

نمایشگاه گروهی برجستگان هنر ایرانی

در گالری نگاه

*

احمد آریامنش، عبداحمید پازوکی، قاسم حاجی زاده، حمید حکیمی،

محسن دایی نبی، مصطفی دشتی، حسینعلی ذابحی،‌‌هادی روشن ضمیر،

رضا رینه ای، ایرج شافعی، علی شیرازی، عین الدین صادق زاده، قدرت الله عاقلی،‌

هادی فدوی، کوروش قاضی مراد، رضا هدایت

*

افتتاحیه: جمعه ۱ اردیبهشت ماه ۹۶

اختتامیه: چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۶

 

Reza Reynei 160x150 65.000.000

 

masterpieces