نمایشگاه نقاشی میثم ثمررخی با عنوان “دشت‌های رنگ دویده”

افتتاحیه : جمعه ۲۴ اردیبهشت

به تماشای دشتهای رنگ دویده

رنگها در رنگها دویده از رنگینکمان بهاری تو
که سراپرده در این باغ خزان رسیده
برافراشته است
نقشها میتوانم زد غم نان اگر بگذارد
“احمد شاملو”

من همیشه دلبسته زادگاهم کرمان بوده ام …دشتهایی با افقهای رنگی، باغهایی‌ در دوردست‌ و درختانی نچندان‌ انبوه با تمرکز بر بستر خاک که ذهن آدمیان را به مثابه نگرشی جستجوگر در آغوش میگیرد. در آنجا فصلها تفاوتی مشهود ندارند همانند مردمانش‌ که ساده و بی آلایش در پهنای کویر آرام گرفته اند با تمدنی کهن و گویشی‌ صمیمی.
در این مجموعه سعی شده تا با جسارت بیشتری در بکار گیری رنگ و حرکتهای سریع قلم ، به روایتی پرشور و رنگارنگ از بازنمایی طبیعت در گستره بوم برسد .بکار گیری رنگهای خالص و بدون پرداخت‌ آنچنان که در طبیعت آنجاست ،در کنار سطوح چند لایه با تمرکز بر عنصر خاک در باز نمایی‌ شکوه کویر اساسی ترین نکته ایست تا مخاطب را یاری نماید که در مقام ستایشگر زمین ظاهر شود تا شاید لحظه ای او را از هیاهوی‌ زندگانی پر دغدغه این روزها دور کند‌.

میثم ثمررخی اردیبهشت ۱۴۰۰

 

masterpieces