نمایشگاه نقاشی مریم درخشندگی با عنوان “انعکاس”

۲۱ خرداد تا ۲ تیر۹۴

 

 

IMG_4926

IMG_4927

 

masterpieces