نمایشگاه مجموعه آثار :

از ۱۳ مهر تا ۲۵ مهر گالری نگاه میزبا ن آثار بزرگان هنر ایران می‌باشد . هنرمندان :

قوللر آقاسی ، محمد احصایی ، ناصر اویسی ، آرمان استپانیان ،عباس بلوکی فر ، بهمن بروجنی ، محمد علی ترقی جاه ، بهرام دبیری ،رضا در خشانی ، حسین علی ذابحی ، رضا رینه ایی ، محمود زنده  رودی ، مهدی سحابی ، علی شیرازی ، عین الدین صادق زاده ، علی اکبر صادقی ، محمد‌هادی فدوی ، عباس کیارستمی‌، فریده لاشایی ، منوچهر نیازی ، رضا هدایت و …

masterpieces