نمایشگاه بعد سوم

نمایشگاه  گروهی حجم با آثاری از نامدارن مجسمه سازی ایران هم اکنون در گالری نگاه  بر پا است. این نمایشگاه که از ۱۵ دی ماه فعالیت خود را آغاز کرده است تاچهارم
بهمن  ماه ادامه خواهد داشت.photo_2018-01-09_15-59-27

masterpieces