نمایشگاه انفرای افسانه تائبی

نمایشگاه خطنقاشی‌های افسانه تائبی در گالری نگاه

21410_10151536634176254_1783487548_n

masterpieces