نمایشگاه انفرادی نقاشی “پادشاهی آسمان” لغو شد

۲۸ مرداد – ۹ شهریور ۱۴۰۱

 

متاسفانه این نمایشگاه لغو گردید.

 

پوستر نمایشگاه انفرادی نقاشی "امیرحسین امیرجلالی" با عنوان " پادشاهی آسمان"

نمایشگاه انفرادی نقاشی “امیرحسین امیرجلالی” با عنوان “پادشاهی آسمان”

 

 

 

 

masterpieces