نمایشگاه انفرادی نقاشی‌های رضا مزروعی

دگر شدها ، تلافی ، و تعامل ،عنوان نمایشگاه نقاشی‌های رضا مزروعی است که جمعه ۷ تیر ماه در این گالری افتتاح خواهد . اغلب  آثار این نمایشگاه  چند لته هستند و وام گرفته از اسطوره‌های کهن شرق و غرب و

کارکترهای   انیمنشن‌هایی هستند که برای همه ما یادآور  خاطرات کودکی هستند.

masterpieces