نمایشگاه انفرادی نقاشی مصطـــفی دشتـــــی

نمایشگاه انفرادی استاد مصطفی دشتی در گالری نگاه

از سوم تا پانزدهم بهمن ماه ۱۳۹۲

poster mostafa dashti

masterpieces