نمایشگاه انفرادی نقاشی “مسعود عسگری” (پرتره)

۱۹ آذر تا ۱ دی ۱۳۹۴

IMG_6142

 

IMG_6162

masterpieces