نمایشگاه انفرادی نقاشیخط علی گنجی

نمایشگاه نقاشیخط علی گنجی در گالری نگاه پلاس

از یازدهم تا بیست و چهارم دی ماه ۱۳۹۲

ALI GANJI small poster

masterpieces