نمایشگاه انفرادی عکسهای جواد مولانیا

با عنوان در میان سایه‌ها و برفها

هفدهم تا بیست و دوم بهمن ماه ۱۳۹۲ در گالری نگاه

poster dar miyane sayeha va barfha...

masterpieces