نمایشگاه انفرادی “علیرضا جوادی” به روایت چاپ دستی

نمایشگاه انفرادی “علیرضا جوادی
به روایت چاپ دستی
افتتاحیه: جمعه ۱۲ آذر از ۱۶ تا۲۰

اختتامیه: چهارشنبه ۱ دی ۹۵
بازدید همه روزه ۱۱ تا ۱۹ به جز دوشنبه‌ها

photo_2016-11-27_12-32-22

 

 

 

photo_2016-11-27_12-32-53

masterpieces