نمایشگاه انفرادی طراحی‌های بابک امجد

افتتاحیه ۴ مهر ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰

بازدید همه روزه از ۱۲:۰۰ ۱۸:۰۰

اختتامیه ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۹

masterpieces