نمایشگاه انفرادی آثار الناز متکی با عنوان “تراوش نقش در آینه” در نگاه لواسان

از ۲۰ خرداد تا ۸ تیر۱۳۹۵

IMG_2965

IMG_2971

 

IMG_2953

masterpieces