نمایشگاه ابرنگهای آوا صالحی

مجموعهآثار آوا صالحی با عنوان لواسان آبرنگی در گالری نگاه

نقاشی-لواسان-آبرنگی-رنگ

masterpieces