نمایشگاه آثار نامداران هنر ایران ۹۴

 بهمن محصص

IMG_5012

 

ایرج شافعی

IMG_4974

ایرج شافعی

IMG_4975

بهمن دادخواه

IMG_5006

مش صفر

IMG_4978

 

منوچهر نیازی

IMG_4991

قاسم حاجی زاده

IMG_4996

غلامحسین نامی

IMG_5022

علی اکبر صادقی

IMG_5023

احمد محمدپور

IMG_5027

مصطفی دشتی

IMG_4983

اردشیر محصص

IMG_4999

 

منوچهر معتبر

IMG_4985

غلامحسین نامی

IMG_4253

منوچهر نیازی

IMG_4251

سیراک ملکونیان

IMG_5000

مش صفر

IMG_4980

علی شیرازی

IMG_4217

 

رضا مافی

۳۴ x 23 cm

 

 

masterpieces