نمایشگاه آثار برگزیده بزرگان هنر ایران ۹۳

هوشنگ پزشک نیا

 

IMG_4788

هادی روشن ضمیر

۲۰۱۴-۰۷-۱۱ ۱۳.۳۵.۵۱

رضا یاراحمدی

IMG_6868

ژازه طباطبایی

۲۰۱۴-۰۷-۱۱ ۱۳.۳۸.۳۳

 

 

masterpieces