نقدی بر نمایشگاه کندویی در تن

رنج جریان حرکت جاودانه اشیاء است-نمایشگاه گروهی کندویی در تن

در آیین بودا از چهار حقیقت صحبت می­شود. حقیقت اول: به وجود رنج بر می­گردد. رنج جریان حرکت جاودانه اشیاء است. حقیقت دوم: علت رنج میل است. حقیقت سوم حذف میل برای رسیدن به حذف رنج و حقیقت چهارم: سه گانه ای برای حذف میل که عبارت است از : راستی و درستی ، درون نگری و سرانجام دانایی. نمایشگاه کندویی در تن، درون­نگری ذات بودایی را تداعی میکند.به تصویر کشیدن این رنج هر روز و درون نگری برای حذف این رنج که ازآن مفری نیست. اکسپرسیونیسم برای بیان حالات درون و در آخر رهایی از این رنج. اینجا تاریکی در نقاشی‌ها شکل‌ها را در خود حل کرده است. آدم‌های بی چشم فرزاد چگینی با اندام‌های ناقص و بی لباس، قیچی که بر لبان نقاش در کارهای زینب درتومی‌زده می‌شود همه حالاتی را بیان می­کند از رنج‌های این انسانی که با ساختن کندویی در تنش به دنبال راهی برای بیان احساسات می­گردد. واقعیت این است که قرار نیست همیشه زیبایی به تصویر درآید.

 

نقد هنری- مینامیرزایی- شهریور ۹۷

masterpieces