نقاشی

برای اطلاع از قیمت‌ها لطفا با گالری تماس بگیرید.

 

ایرج شایسته پور / Iraj Shayestehpour

 

Dimention: 120 x 80 cm


ساوالان جماعتی /Savalan Jama’ati

Dimention: 50 x 50 cm

 

Dimention: 50 x 50 cm

 

Dimention: 50 x 50 cm

Dimention: 150 x 200 cm


صفورا اسماعیل نژاد / Safoura Esmaeilnejad

Dimention: 100 x 100 cm


عظیم مرکباتچی | Azim Morakabatchi

 

 

Dimention: 200 x 110 cm

 

 

Dimention: 140 x 110 cm

Dimention:150 x 150 cm


رضا هدایت / Reza Hedayat

Dimention: 130 x 110 cm

 


محمدحسین ناسوتی / Mohamadhossein Nasouti

Dimention: 100 x 70 cm

Price: 18.000.000 T


سپهر سهامی‌فرد / Sepehr Sahamifard

Dimention: 35 x 25 cm


 

 


جهت اطلاعات بیشتر و خریداری آثار هنری با ما تماس بگیرید.

ارتباط با ما :۸۸۴۹۳۱۴۱

تلگرام: ۰۹۱۹۸۹۶۲۹۰۱

 

masterpieces