گالری نگاه

نقاشی

 آثار ” پگاه صمیمی”  با عنوان ماهی گرفتگی

۸۰ x 100

۲.۲۰۰.۰۰۰T

۱۰۰ x 100

۳.۰۰۰.۰۰۰T

۸۰ x 100

۲.۲۰۰.۰۰۰T

۱۲۰ x 90

۲.۷۰۰.۰۰۰T

۱۱۰ x 110

۲.۸۰۰.۰۰۰T

۱۰۰ x 100

۲.۶۰۰.۰۰۰T

۱۰۰ x 80

۲.۶۰۰.۰۰۰T

۱۰۰ x 100

۲.۶۰۰.۰۰۰T

۸۰ x 120

۳.۰۰۰.۰۰۰T

۸۰ x 100

۲.۲۰۰.۰۰۰T

۱۲۰ x 90

۲.۸۰۰.۰۰۰T


 آثار “آرش لاهیجی” با عنوان تیر برق‌های عاشق

۱۶۰ x 160

۱۰.۰۰۰.۰۰۰T

۱۰۰ x 150

۴.۰۰۰.۰۰۰T

۱۰۰ x 150

۴.۰۰۰.۰۰۰T

۱۰۰ x 150

۴.۰۰۰.۰۰۰T

۱۰۰ x 150

۱۰.۰۰۰.۰۰۰T

۱۰۰ x 70

۴.۰۰۰.۰۰۰T

۱۰۰ x 150

۶.۰۰۰.۰۰۰T

۱۰۰ x 150

۶.۰۰۰.۰۰۰T

۱۰۰ x 150

۳.۰۰۰.۰۰۰T

۱۰۰ x 150

۴.۰۰۰.۰۰۰

۱۰۰ x 150

۱۰.۰۰۰.۰۰۰T

۱۰۰ x 70

۲.۰۰۰.۰۰۰T

۱۰۰ x 70

۲.۰۰۰.۰۰۰T

۴۰ x 50

۵۰۰.۰۰۰T

۴۰ x 40

۵۰۰.۰۰۰T


جهت اطلاعات بیشتر و خریداری آثار هنری با ما تماس بگیرید.

ارتباط با ما :۸۸۴۹۳۱۴۱

تلگرام: ۰۹۱۹۸۹۶۲۹۰۱