نشست عکاسی

جمعه ۶ دی ماه نشستی پبرامون عکاسی مستند با حضور دکتر محمد رضاشریف زاده و حسن غفاری در گالری نگاه برگزار می‌شود. در این نشست به چیستی عکاسی مستند در حاشیه نمایشگاه عکس اسناد زندگی پرداخته خواهد شد. .ورود برای عموم رایگان است. ساعت شروع نشست ۴ بعد از ظهر خواهد بود.

masterpieces