ناصر عزیزی

تولد: ۱۳۴۹ ھ.ش
تحصیلات:
کارشناسی ارشد و کارشناسی نقاشی، دانشگاه آزاد تهران
نمایشگاه‌های انفرادی

۱۳۷۵ گالری سیحون – تهران
۱۳۷۸ گالری اثر – تهران
۱۳۷۸ گالری برگ – تهران
۱۳۷۹ گالری سیحون – تهران
۱۳۸۶ گالری سیحون – تهران

نمایشگاه‌های گروهی

۱۳۷۰-۱۳۸۷ شرکت در چندین نمایشگاه گروهی در ایران و خارج از کشور
۱۳۸۷ گالری ماه، برگزیده ای از آثار ۵۰ هنرمند – تهران

masterpieces