ناصر اویسی

متولد ۱۳۱۳ تهران_نقاش ایرانی و از فعالان مکتب سقاخانه است.

مشخصه آثار او زنان زیباروی برگرفته از خورشیدخانم ایرانی و اسب‌های نیرومند و درحال حرکت و رنگ‌های درخشان است.

masterpieces