منوچهر معتبر

استاد منوچهر معتبر متولد ۱۳۱۵ شیراز

برنده مدال و دیپلم افتخار از نمایشگاه نقاشان معاصر جهان در موناکو در سال ۱۳۶۴ _ برگزاری نمایشگاه‌های متعدد؛ ۳۰ نمایشگاه انفرادی و شرکت در ۴۰ نمایشگاه گروهی در ایران و خارج.

وی به وسیله ناصر نمازی که از شاگردان کمال الملک و معلم هنر معتبر بوده است، با نقاشی آشنا می‌شود.

سال ۱۳۵۰ برای ادامه تحصیل به امریکا رفت و در نیویورک در کلاس‌های نقاشی انجمن هنری دانشجویان ثبت نام کرد.

او در اغلب آثارش برای بیان تصویر از خط و طراحی استفاده می‌کند.

masterpieces