مش اسماعیل

توکل اسماعیل معروف به مش اسماعیل متولد ۱۳۰۲ در قزوین _ درگذشته در ۱۳۷۳ در تهران.

مجسمه ساز ایرانی…کار مجسمه سازی را از هنگامی‌که در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران مستخدم بود شروع کرد . او به خاطر مهارت و ذوقی که داشت به دانشجویان دانشکده نیز تعلیم میداد.

مجسمه رستم و دیو سفید او در ورزشگاه آزادی تهران نصب است.

masterpieces