مسعود عربشاهی

متولد ۱۳۱۴ در تهران

نقاش و مجسمه ساز ایرانی _تحصیلات در رشته نقاشی،مجسمه سازی و معماری.

masterpieces