مریم مجتهدی مقدم

متولد ۱۳۶۲ تهران

۱۳۸۴ کاردانی گرافیک دانشگاه سوره تهران

۱۳۹۱ کارشناسی نقاشی دانشگاه علم و فرهنگ تهران

۱۳۸۵ دوره عکاسی و فیلمبرداری کانون سینماگران جوان

۱۳۸۹ نمایشگاه گروهی گالری پایداری

۱۳۹۲ نمایشگاه انفرادی نقاشی خانه هنرمندان

۱۳۹۲ نمایشگاه انفرادی طراحی گالری خورشید

moghadam20 moghadam13 IMG_8744

masterpieces