مریم سالور

مریم سالور، سفالگر، مجسمه ساز و نقاش
▪ متولد ۱۳۳۳ تهران
▪ آغاز تحصیل در رشته کامپیوتر در مدرسه عالی آکسفورد در لندن (۱۳۵۳)
▪ تکمیل تحصیلات مربوط به کامپیوتر در مدرسه عالی انفورماتیک پاریس (۱۳۵۹)
▪ چهارسال کار در انتشارات لبنانی ـ فرانسوی «خیاط» در پاریس
▪ ورود به مدرسه سرامیک و مجسمه سازی «استاد ساوینی» در پاریس

▪برگزاری ۱۸ نمایشگاه انفرادی در ایران، سوئیس، انگلیس و آمریکا
▪ شرکت در حدود ۱۸ نمایشگاه گروهی در ایران، فرانسه، ونزوئلا، دبی و …
▪ دبیر هشتمین دوسالانه هنر سفال و سرامیک و آبگینه معاصر ایران (۱۳۸۵)

masterpieces