محمد مستاندهی

محمد مستان دهی ۱۳۶۶ تهران

کارشناسی نقاشی ایرانی دانشگاه هنر اسلامی‌تبریز۱۳۹۲

نمایشگاه انفرادی:

گالری هنر ایران با عنوان نگارگرانه۱۳۹۳

گالری آتبین با عنوان شادی مشکوک ۱۳۹۳

گالری آتبین با عنوان‌هالووین ایرانی ۱۳۹۴

گالری نگاه با عنوان رستاخیز ۱۳۹۶

نمایشگاه گروهی :

گالری آتبین با عنوان چند پرده از بهشت ۱۳۹۳
گالری نات با عنوان موزه اشیاء مسروقه ۱۳۹۴
گالری تاروپود شیراز با عن

 

 

وان اردیبهشت ۱۳۹۵
گالری دنا با عنوان هشتگ ۱۳۹۶

 

 

masterpieces