محمد مستاندهی

متولد ۱۳۶۶، تهران

کارشناسی نقاشی ایرانی دانشگاه هنر اسلامی‌تبریز ۱۳۹۲

نمایشگاه انفرادی:

گالری هنر ایران با عنوان «نگارگرانه» ۱۳۹۳.

گالری آتبین با عنوان «شادی مشکوک» ۱۳۹۳.

گالری آتبین با عنوان «هالووین ایرانی» ۱۳۹۴.

گالری نگاه با عنوان «رستاخیز» ۱۳۹۶.

نمایشگاه گروهی:

گالری آتبین با عنوان «چند پرده از بهشت» ۱۳۹۳.
گالری نات با عنوان «موزه اشیاء مسروقه» ۱۳۹۴.
گالری تاروپود شیراز با عنوان «اردیبهشت» ۱۳۹۵.
گالری دنا با عنوان «هشتگ» ۱۳۹۶.

 

 

 

 

masterpieces