محسن دائی نبی

محسن دائی نبی متولد ۱۳۵۲ تهران است. – او فارغ التحصیل رشته گرافیک از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد است و رتبه ممتاز انجمن خوشنویسان ایران را در سال ۶۹ و رتبه مدرسی را درسال ۷۵ کسب کرده است. – تدریس در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد ، برپایی نمایشگاه‌های متعدد انفرادی و گروهی داخلی و خارجی در کارنامه هنری این خوشنویس ثبت شده اند.

masterpieces