قلم طبیعت

نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان “قلم طبیعت “با حضور جمعی از اساتید

افتتاحیه ” جمعه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۸

اختتامیه” ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

masterpieces