گالری نگاه

هوشنگ پزشک نیا

هوشنگ پزشک نیا در سال ۱۲۹۶ در تهران به دنیا آمد.

او پس از اتمام تحصیلاتش در ایران، به سال ۱۳۲۱به آکادمی‌هنرهای زیبای استانبول ترکیه رفت و زیر نظر پرفسور “لئو پولد لوی” نقاشی را فرا گرفت.

سال ۱۳۲۵ به ایران بازگشت و در شهر آبادان مشغول به کار شد. سپس سال ۱۳۳۷ به تهران نقل مکان کرد.

پزشک نیا ده سال پایانی زندگی اش را با سختی، تلخی و آشفتگی گذراند و آذر ماه ۱۳۵۱ بر اثر سکته قلبی در تهران درگذشت.

آثارش میان تجربه‌های کوبیستی، اکسپرسیونیستی، واقع گرایی (رئالیستی) و یافتن شیوه ای شخصی در نوسان بود.

تشابه میان تمام آثارش، بیان اکسپرسیوی مسایل اجتماعی مردم زحمت کش و طبقه کارگراست.