هوشنگ پزشک نیا

هوشنگ پزشک نیا در سال ۱۲۹۶ در تهران به دنیا آمد.

او پس از اتمام تحصیلاتش در ایران، به سال ۱۳۲۱به آکادمی‌هنرهای زیبای استانبول ترکیه رفت و زیر نظر پرفسور “لئو پولد لوی” نقاشی را فرا گرفت.

سال ۱۳۲۵ به ایران بازگشت و در شهر آبادان مشغول به کار شد. سپس سال ۱۳۳۷ به تهران نقل مکان کرد.

پزشک نیا ده سال پایانی زندگی اش را با سختی، تلخی و آشفتگی گذراند و آذر ماه ۱۳۵۱ بر اثر سکته قلبی در تهران درگذشت.

آثارش میان تجربه‌های کوبیستی، اکسپرسیونیستی، واقع گرایی (رئالیستی) و یافتن شیوه ای شخصی در نوسان بود.

تشابه میان تمام آثارش، بیان اکسپرسیوی مسایل اجتماعی مردم زحمت کش و طبقه کارگراست.

masterpieces