قاب‌های همدلی

نمایشگاه گروهی عکاسی یا موضوع سیل با حضور بیش از سی عکاس مستند

masterpieces